Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

H ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ....


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑΤΡΩΝ: ανήθικο και άδικο το μέτρο είσπραξης 5 ευρώ στην εφημερία(ΟΕΝΓΕ)

ΠΡΟΣ: Διευθυντή Κέντρου Υγείας Αιγινίου κ. Κακαγιά
             Διοικητή ΓΝ Κατερίνης κ. Φαρμάκη
 
Κοινοποίηση: Διεύθυνση Κέντρου Υγείας Λιτοχώρου
                         ΟΕΝΓΕ
                         Ιατρικός σύλλογος Πιερίας
                         Σωματείο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Πιερίας
                         Ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό-βοηθητικό προσωπικό
                         που εμπλέκεται στην είσπραξη του 5ευρου
 
 
ΑΠΟ:    Πανταζή Μαρία, επ. Β’ Γενικής Ιατρικής, Π.Ι. Αλωνίων
             Μπάμπα Άννα, επ. Α’ Γενικής Ιατρικής Π.Ι. Μεθώνης
 
 
 
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την επιβολή του εξέταστρου των 5 ευρώ κατά τη διάρκεια της
               εφημερίας
 
            Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης Υ4α/οικ.165114-29/12/2010 , της επιβολής του εξέταστρου των 5 ευρώ «εξαιρούνται οι οικονομικά αδύνατοι και λοιποί ανασφάλιστοι δικαιούμενοι δωρεάν περίθαλψης ασθενείς, καθώς και οι προσερχόμενοι για επείγοντα περιστατικά ασθενείς». Όσον αφορά στην εξαίρεση των επειγόντων περιστατικών από την καταβολή του εξέταστρου, αυτή τονίζεται ρητά και κατηγορηματικά σε κάθε εγκύκλιο που παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την επιβολή του 5ευρου έκτοτε (Υ4α/οικ.1329-4/1/2011,Υ3α/ΓΠ/10784-8/4/2011,Υ4α/οικ.84590-25/7/2011).
            Στη συνέχεια, επιχειρείται από διοικήσεις νοσοκομείων και διευθύνσεις κέντρων υγείας να αλλοιωθεί ο ορισμός του ιατρικού επείγοντος, να υποβαθμιστεί με τεχνικές περιγραφές του τύπου «επείγον περιστατικό είναι εκείνο που προσέρχεται με ασθενοφόρο» (περιγραφή που αντικρούεται και από την βραχύτατη εμπειρία ενός φοιτητή ιατρικής στα ΤΕΠ  όπου και παρακολουθεί ασθενείς με βαρύτατες καταστάσεις όπως οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου να προσέρχονται με τα πόδια…),να προσδιοριστεί περιοριστικά σε «περιστατικά στα οποία τίθεται άμεσος κίνδυνος της ζωής του πάσχοντος», να διαχωριστεί αυθαίρετα και πρόχειρα το έκτακτο από το επείγον.
             Η όλη αυτή προσπάθεια προφανώς αποσκοπεί στην καθιέρωση εισπρακτικού μηχανισμού που μόνο βάναυσος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, καθώς δεν σέβεται πλέον ούτε το ύστατο καταφύγιο του πάσχοντα, που αποτελεί η εφημερία, είτε σε νοσοκομειακό είτε σε προνοσοκομειακό επίπεδο. Ακυρώνει τον καθολικό χαρακτήρα της πρόσβασης στις υπηρεσίες περίθαλψης, υψώνει ακόμη ένα εμπόδιο για τον οικονομικά αδύνατο, καταργεί και τα τελευταία ίχνη ανθρωπιστικού χαρακτήρα της ίδιας της ιατρικής.
            Το τι είναι επείγον περιστατικό το βιώνουμε εδώ και χρόνια όσοι και όσες παρέχουμε υπηρεσίες περίθαλψης, από οποιαδήποτε θέση, είτε ιατρική, είτε νοσηλευτική-παραϊατρική, είτε βοηθητική-διοικητική. « Περιστατικά» που ήρθαν με δικό τους μέσο ή και με τα πόδια και κατέρρευσαν μπροστά στα μάτια μας μετά από λίγα λεπτά. «Περιστατικά» που δεν είχαν «όψη πάσχοντος» ή «άμεσο κίνδυνο ζωής» και κατέληξαν να …πάσχουν βαρέως ή και να καταλήγουν μετά από ώρες ή  μέρες.  Πόνους που προσπαθήσαμε να ανακουφίσουμε. Δυσλειτουργίες, αναπηρίες, μακρές νοσήσεις που προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε.
            Για να μην καταφεύγουμε όμως στον εμπειρισμό, ας δούμε τι λένε έγκριτοι αμερικάνικοι κι ευρωπαϊκοί αναγνωρισμένοι φορείς και ακαδημαϊκοί ειδικοί της επείγουσας ιατρικής.
Σύμφωνα με το ACEP (AmericanCollegeofEmergencyPhysicians) ιατρικό επείγον θεωρείται «κάθε διαταραχή υγείας που ο ασθενής( ή ο εκπρόσωπός του) θεωρεί ότι χρήζει αντιμετώπισης». Δηλαδή, το αμερικάνικο κολέγιο των  ιατρών της επείγουσας χαρακτηρίζει ως επείγον περιστατικό όποιον ή όποια διαβεί το κατώφλι του τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, ή του ιατρείου επειγόντων του κέντρου υγείας αντίστοιχα. Γεγονός που συνάδει με την εμπειρία μας που μας οδηγεί να εξετάσουμε  κάθε προσερχόμενο-η και στη συνέχεια να αντιμετωπίσουμε ή και να παραπέμψουμε κατάλληλα- αν χρειάζεται- τον ασθενή.
Σύμφωνα με την EuSEM (EuropeanSocietyforEmergencyMedicine) ως ιατρικό επείγον χαρακτηρίζεται «κάθε απειλή για τη ζωή, μέλος ή λειτουργία οργάνου». Η διακήρυξη για την επείγουσα ιατρική στην Ευρώπη περιλαμβάνει στα χαρακτηριστικά της επείγουσας ιατρικής την «πρώιμη διάγνωση και θεραπεία όλων των νοσηρών καταστάσεων απειλητικών της ζωής, οργάνου ή μέλους, την έγκαιρη και συνδυασμένη φροντίδα για τον περιορισμό της άμεσης και της απώτερης θνητότητας, την μείωση της διάρκειας και της βαρύτητας της νοσηρότητας που προκύπτουν από νόσο ή τραύμα» και επισημαίνει ότι «η ανακούφιση από άλγος ή δυσπραγία είναι εξίσου σημαντική» (EuropeanJournalofEmergencyMedicine 1998;5:p 7-8). Στην πράξη κάθε περιστατικό που εξετάζουμε στην εφημερία εμπίπτει σε αυτόν τον ορισμό.
Τέλος, σύμφωνα με τον GORDONJA(annalsofemergencymedicine-περιοδική έκδοση του ACEP-,1999) το ΤΕΠ (τμήμα επειγόντων περιστατικών σε νοσοκομειακό επίπεδο) «είναι ανοικτό πάντα, είναι ανοικτό για όλους κι έχει δυνατότητες ανίχνευσης/καταγραφής και πρόληψης κοινωνικών προβλημάτων»(ως επείγοντα περιστατικά νοούνται και χρήζουν αντιμετώπισης λοιπόν στο ΤΕΠ και περιστατικά με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ακόμη κι αν δεν έχουν άμεσο κίνδυνο ζωής!). Ο επίκουρος καθηγητής επείγουσας Ιατρικής του πανεπιστημίου της Κρήτης Π.Αγγουριδάκης συνηγορεί με τον παραπάνω ειδικό ότι το ΤΕΠ συνιστά «ιερό καταφύγιο». Αν όλα τα παραπάνω δεσμεύουν τη λειτουργία του ΤΕΠ, σύμφωνα με τους ειδικούς, σε νοσοκομειακό επίπεδο, πόσο μάλλον το ιατρείο επειγόντων περιστατικών στα κέντρα υγείας ,που είναι το σημείο πρώτης επαφής με το σύστημα υγείας, όπου ως γνωστόν αντιμετωπίζουμε καθημερινά ανθρώπους με πλείστες δυσκολίες πρόσβασης σε αυτό…
 Με βάση λοιπόν όλους τους παραπάνω ορισμούς, επικυρώνεται η μέχρι τώρα εμπειρία μας και πρακτική μας κατά τη διάρκεια της εφημερίας, τόσο των νοσοκομειακών όσο και των προνοσοκομειακών ιατρείων επειγόντων περιστατικών. Στις σπάνιες περιπτώσεις όπου ο ασθενής εξώφθαλμα ζητά λύση σε κάποιο χρόνιο και όχι επείγον πρόβλημα (π.χ. συνταγογράφηση) κι αφού αποκλείσουμε κάποια επιδείνωση χρόνιας νόσου που χρήζει και αυτή αντιμετώπισης στα επείγοντα περιστατικά της εφημερίας, τον κατευθύνουμε στο κατάλληλο τακτικό ιατρείο.
Αποδεικνύεται περίτρανα λοιπόν από τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις ότι κανένας δεν πρέπει να πληρώνει στην εφημερία.
Συμπερασματικά:
Η καθιέρωση εισπρακτικού μηχανισμού στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας τόσο στα πρωινή  όσο και στην απογευματινή- εφημεριακή λειτουργία συνιστά βάναυσο καταναγκασμό σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα όπως της υγείας. Σε μια τόσο βάρβαρη περίοδο κρίσης,  παρατηρούμε καθημερινά την αύξηση της νοσηρότητας με τη συνοδό ελάττωση ,αν όχι εξαφάνιση, του εισοδήματος των στρωμάτων που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν τις δομές δημόσιας υγείας.
Η επιβολή του 5ευρου στην εφημερία έχει οδηγήσει σε ανάρμοστες για λειτουργούς υγείας συμπεριφορές και η είσπραξή του είναι κατάφωρα αντίθετη με τη μέχρι τώρα εφαρμοζόμενη και την αναγνωρισμένη διεθνώς χρηστή πρακτική στη λειτουργία των επειγόντων. Συνιστά παραβίαση και του τελευταίου «ιερού καταφυγίου» των ασθενών και εξευτελισμό της συνολικής λειτουργίας των δομών περίθαλψης και των λειτουργών που εμπλέκονται (ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό). Για να μη βιώσουμε τραγικές καταστάσεις, όπου ασθενείς θα ερίζουν με το προσωπικό για την είσπραξη του εξέταστρου, για να μη δούμε τους νεόπτωχους της κρίσης να πεθαίνουν έξω από την πόρτα των κέντρων υγείας- νοσοκομείων αβοήθητοι, για να μη μετατραπεί ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός αρωγής όπως οι υπηρεσίες περίθαλψης σε αντικοινωνικό και τιμωρό αυτού που τόλμησε να αρρωστήσει και να προσφύγει σε βοήθεια…
 
   Σας καλούμε  να αποσύρετε το μέτρο της είσπραξης του 5ευρου τόσο από την εφημερία όσο και την από την πρωινή λειτουργία ως ανήθικο και άδικο .
 
   Σας ενημερώνουμε επιπλέον ότι από την εφαρμογή του μέτρου (είσπραξη 5ευρου κατά την εφημερία) τον Αύγουστο του 2011 και εντεύθεν, τελούνται πειθαρχικά και ποινικά κολάσιμες πράξεις από το εμπλεκόμενο προσωπικό ,προφανώς από ελλιπή ενημέρωση , πράξεις όμως που δυστυχώς εκθέτουν τις δομές περίθαλψης και τους λειτουργούς τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου